ZATVORENA SAVJETOVANJA

ODLUKA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA – javno savjetovanje

– obrazac odluka o financiranju polit.stranaka

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA – javno savjetovanje

– obrazac odluka o koeficijentima

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM GRAĐENJA KOM.INFR – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU – link

— OBRAZAC PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFR. – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

— OBRAZAC ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRUŽANJU JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG  I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S TOM JAVNOM USLUGOM – link

— OBRAZAC IZMJENA ODLUGE PRIKUPLJANJE OTPADA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI – link

— OBRAZAC KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN PLAĆA – link

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU – link (dokumenti se nalaze u privitku linka)

JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU
JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI ZA 2021. GODINU

Nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Općine Matulji

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

NACRT ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI

JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU OPĆEG AKTA

NAZIV AKTA: ODLUKA O OSNIVANJU I NAČINU RADA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

NAZIV AKTA: ODLUKA O NAKNADI I DRUGIM PRIMANJIMA VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINE MATULJI

NAZIV AKTA: ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U 2021.GODINI ZA RAZDOBLJE OD KONSTITUIRANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

NAZIV AKTA: STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MATULJI

_____________________

Izvješće sa javnog savjetovanja – odluka o porezima – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade – LINK

Izvješće sa javnog savjetovanja – prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji – LINK

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru za članove vijeća mjesnih odbora – Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE, SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI 

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA U 2020.GODINI

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEĆE PROGRAM GRAĐENJA KOM.INFR

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE PROGRAM ODRŽAVANJA KOM.INFR.

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE IZMJENA ODLUGE PRIKUPLJANJE OTPADA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆA

Izvješće sa javnog savjetovanja – IZVIJEŠĆE PRORAČUN 2020

Izviješće o savjetovanju plan razvojnih progama

Izviješće o savjetovanju Program održavanja KI 2021

Izviješće o savjetovanju Program građenja KI 2021

Izviješće Odluka o izvršavanju proračuna za 2021

Izviješće Program korištenja naknade za legalizaciju za 2021

Izviješće sa Javnog savjetovanja Proračun

Izvješće izmjene i dopune Statuta

Izvješće izmjene i dopune Poslovnika

Izviješće izmjena Statuta

Izviješće odluka o o financiranju polit.stranaka

Izviješće odluka o radnim tijelima

Izviješće odluka o vijećničkim naknadama