Strateške odluke

strat_ikon

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM
OPĆINE MATULJI 2016.-2020. – link

Akcijski plan energetski i klimatski odrzivog razvitka Opcine-Matulji

Zaključak Akcijski plan energetski i klimatski odrzivog razvitka Opcine-Matulji

Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

Provedbeni program Općine Matulji 2021-2025.

Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa 2022.