INFO
Internet stranice Općine Matulji.

OPĆINSKA UPRAVA KONTAKTI

Adresa elektroničke pošte za primanje pismena: opcina.matulji@matulji.hr

KONTAKTI- link

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

RADNO VRIJEME I PRIJEM STRANAKA

1. RADNO VRIJEME
Radno vrijeme Općine je svakoga radnog dana u tjednu i to:

• Ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7.30 – 15.30 sati
• Utorak od 7.30 – 16.30 sati
• Petak od 7.30 do 14.30 sati.

2. PRIJAM STRANAKA
Stranke se primaju svakoga radnog dana u tjednu i to:

• Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 09.00 – 11.00 sati
• utorak od 12.30 – 16.30 sati

Izuzetno od stavka 1. stranke se mogu primati i u drugačije vrijeme u dogovoru sa službenikom, pod uvjetom da isto neće utjecati na redovan rad službe i izvršavanje poslova istoga službenika. U slučaju posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a radi zaštite života i zdravlja ljudi, odlukom načelnika može se ograničiti prijem stranaka za razdoblje trajanja istih okolnost

Skip to content