INFO
Internet stranice Općine Matulji.

Odluke općinskog vijeća

TEMELJNI AKTI OPĆINE

Statut Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09)

Izmjene i dopune Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

Izmjene i dopune Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/13)

Statutarna odluka o dopuni Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” 17/14)

Statutarna Odluka o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/14)

Statut Općine Matulji (pročišćeni tekst) (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/15)

Izmjena Statutarne odluke o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/15)

Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/18)

Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/21)

Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/21)

GRB, ZASTAVA I DAN OPĆINE

Odluka o grbu i zastavi Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/97)

Odluka o utvrđivanju dana Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/03)

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJECA

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/09)

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/13)

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/14)

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Matulji (pročišćeni tekst) (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/14)

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/14)

Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/21)

JAVNA PRIZNANJA

Odluka o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 35/17)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/21)

VIJEĆNICI, RADNA I SAVJETODAVNJA TIJELA

Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/21)

Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/21)

Odluka o Izmjeni Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/22)

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/22)

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/08)

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/14)

Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/22)

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/22)

NAKNADE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/22)

Odluka o Izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/23)     
Odluka o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/23)

JAVNA UPRAVA

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/19)

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/22)

Odluka o Izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/23)

Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/21)

MJESNA SAMOUPRAVA

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/14)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/20)

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 13/16)

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Rupa, Lipa i Mune (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/16)

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Rupa (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/17)

 

Odluka o odgodi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/20)

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/22)

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2014. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/14)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2015. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/15)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova s Liste grupe birača za 2016. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 13/16)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2017. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/17)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje srpanj-rujan 2017. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/17)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje listopad-prosinac 2017. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/17)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2018. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/18)

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/19)

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Matulji za vijećnika Deana Maslića (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/19)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2019. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/19)

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/20)

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/21)

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/21)

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/22)

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/23)

NACIONALNE MANJINE

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/15)

Statutarna Odluka o Izmjeni Statuta Vijeća Srpske nacionalne manjine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 42/22 i 10/23)

Statut Vijeća slovenske nacionalne manjine Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/15)

Odluka o načinu, uvjetima i visini financiranja rada vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/20)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE OTPADOM

NERAZVRSTANE CESTE

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/14)

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/19)

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/22)

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/11)

 

KOMUNALNI RED

Odluka o komunalnom redu Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/21)

Odluka o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21)

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/18)

 

GOSPODARENJE OTPADOM

Odluka o obaveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpad (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/04)

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2017.-2022. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/18)

Plan gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2017.-2022. godine

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/18)

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/19)

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/22)

 

Odluka o upravljanju reciklažnim dvorištem (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/16)

Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada »Osojnica« (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/17)

 

IZVOĐENJE RADOVA

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/19)

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/22)

 

ZAŠTITA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/20)

 

PRIJEVOZ

Odluka o uređenju prometa na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/01)

Odluka o autotaksi prijevozu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/19)

 

VODNO GOSPODARSTVO

Odluka o iznosu za financiranje gradnje i otplatu Podzajma (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 13/05)

Odluka o visini naknade za razvoj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/10)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za razvoj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/10)

Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za razvoj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/13)

Odluka o prenamjeni namjenskih sredstava (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/12)

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/16)

Odluka o modelu sufinanciranja EU projekta »Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere« (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/19)

 

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/11)

JAVNA DAVANJA

LOKALNI POREZI

Odluka o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/01)


Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 50/13)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/18)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/20)

Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/21)

Odluka o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 43/22)


Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/23) 

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/23)

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/19)

Odluka o dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/19)

 

KOMUNALNI DOPRINOS

Odluka o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/19)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/21)

Odluka o Izmjeni odluke o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/23)
 

KOMUNALNA NAKNADA

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/18)


Odluka o Izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/23)

Odluka o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/18)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/19)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/20)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/20)


Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/23)
POREZI

Odluka o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/01)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 50/13)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/18)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/20)

Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/21)

Odluka o porezima Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 43/22)

 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/19)

Odluka o dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/19)

 

KOMUNALNI DOPRINOS

Odluka o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/19)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/21)

 

KOMUNALNA NAKNADA

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/18)

Odluka o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/18)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/19)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/20)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/20)

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SOCIJALNA SKRB

Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21)

 

OBRAZOVANJE

Odluka o stipendiranju učenika i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/22)

 

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/14)

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/16)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/17)

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 13/22)

Ispravak Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/22)

Odluka o načinu i uvjetima upisa te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/23)

 

Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/21)


Odluka o Izmjeni Odluke o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene Provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/23)

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/21)

 

POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/22)

Odluka o Izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/23)

TRGOVAČKA DRUŠTVA I USTANOVE

 

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/95)

Odluka o pristupanju osnivanja Trgovačkog društva žičara Učka d.o.o. (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/10)

Odluka o prihvaćanju Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/11)

Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/13)

Odluke o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o. i temeljnog uloga Općine Matulji u tom kapitalu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/13)

 

Odluka o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/00)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/04)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/07)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/20)

Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/21)

Odluka o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija (pročišćeni tekst) (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/21)

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

 

CIVILNA ZAŠTITA

Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/11)

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/18)

Odluka o dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/19)

Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Opatije i Općine Matulji u provedbi Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH, za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešću COVID-19 (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/20)

 

Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Matulji u 2018. godini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/19)

Plan razvoja sustava Civilne zaštite Općine Matulji za 2019. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/19)

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2020. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/20)

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2021. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/21)

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2022. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/22)

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Matulji za period 2023.-2026. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 42/22)

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2023. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/23)

 

ZAŠTITA OD POŽARA

Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/10)

Odluka o dopunama Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/10)

Zaključak o usvajanju revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/17)

 

PRIRODNE NEPOGODE

Odluka o donošenju Revizije procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/15)

Plan djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 39/20)

Plan djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/22)

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 42/22)

 

ZAŠTITA DIVLJAČI

Zaključak o usvajanju Programa zaštite divljači Općine Matulji za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/21)

RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kojima raspolaže Općina Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/16)

Odluka o raspolaganju nekretninama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 35/16)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 34/21)

 

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/13)

Odluka o dopuni odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/14)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/19)

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 9/20)

 

Odluka o davanju stanova u najam (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/17)

 

Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/10)

Odluka o sklapanju Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/14)

Sporazum o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji

 

STRATEŠKI DOKUMENTI

Odluka o pristupanju i potpisivanju Aalborške povelje (Lokalna Agenda 21) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/00)

Odluka o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu Liburnija (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/13)

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju Općine Matulji u Lokalnu akcijsku grupu Liburnija (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/13)

Odluka o prihvaćanju sudjelovanja Općine Matulji u projektu E-Županija – razvoj otvorene širokopojasne mreže Primorsko-goranske županije za područje Liburnije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/14)

Odluka o učlanjenju Općine Matulji u Europsko interesno udruženje pod nazivom »Peoples and Cities of Europe EGIU« („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/14)

Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/15)

Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji (SEAP) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/16)

Odluka o pristupanju Općine Matulji Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/17)

Odluka o pristupanju Općine Matulji Urbanoj aglomeraciji Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/20)

 

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM

Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/15)

Zaključak o usvajanju Prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine za javnu raspravu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/16)

Zaključak o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/16)

Zaključak o produženju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/21)

PROSTORNO PLANIRANJE

PROSTORNI PLAN

Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 3/17, 3/19, 06/21, 9/21 i 25/22)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08)

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/11)

Odluka o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/11)

Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/14)

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/15)

Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/15)

Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/16)

Odluka da za II. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Matulji nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/16)

Prostorni plan uređenja Općine Matulji pročišćeni tekst („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/17)

Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Matulji sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/17)

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18)

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/18)

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/19)

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20)

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/21)

Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21)

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/22)

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja radne zone RZ-10 Permani („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/99)

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 u Matuljima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/99)

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja centra Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/01)

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Groblja u Rupi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/02)

Ispravak Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 u Matuljima („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/02)

Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone R – 6 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/05)

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone »Puhari« („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/06)

Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja centra Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/08)

Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08)

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/08)

Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja groblja Rupa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/08)

Odluka o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja centra Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/09)

Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja 3 Zona društvenih sadržaja Brešca („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09)

Dopuna Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 3. Zona društvenih sadržaja Brešca („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/09)

Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 53/09)

Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblja Rupa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/10)

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Radne zone R-1 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/10)

Odluka o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 3. Zona društvenih sadržaja Brešca („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/12)

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 3 zone društvenih sadržaja Brešca („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/13)

Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja 7 Stambene zone ‘Puhari’ („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14)

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18)

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Matulja (DPU 1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18)

Odluka o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU 3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/19)

Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja centra Matulja (DPU 1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/19)

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (DPU-3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/19)

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20)

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone R-2 (DPU-3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/21)

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Radne zone R-6 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/22)

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone „Puhari” („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/23)

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA
Odluka o stavljanju izvan snage “Provedbenog urbanističkog plana industrijsko-skladišne zone Jurdani-Mučići-Permani” („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/96)
Odluka o stavljanju izvan snage dijela Generalnog urbanističkog plana Matulja u granicama “Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 u Matuljima” („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/99)
Odluka o stavljanju izvan snage dijela Generalnog urbanističkog plana Matulja u granicama “Detaljnog plana uređenja radne zone R-1 u Matuljima” („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/00)
Odredbe za provođenje Plana – Odluka o donošenju Plana („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/05)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 4 Radne zone RZ 12 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 50/06)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovna zona Rupa (K11) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/09)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa (NA16, NA 72) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/09)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 24 Poslovne zone Permani (K12) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/09)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovne zone Mučići II. (K6, R1 – 3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09)
Odluka o dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/10)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 Mihelići (NA 66) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/10)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići – dio Diraki (NA 11-3)(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/10)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R 22, O2) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/10)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 24 Poslovne zone Permani (K12) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/10)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 9 Poslovne zone Jušići (K 3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/10)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone Rupa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 44/10)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/11)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa (NA 16, NA 72) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/11)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Jušići (K3) (UPU 9) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 46/11)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15 – 1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/12)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići – dio Diraki (NA 11-3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/12)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/12)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »12« poslovne zone Mučići II. (K6 i R1-3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/12)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) – dio („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/12)
Odluka o izradi Izmjene i dopune dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/14)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići – dio Diraki (NA 113) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/14)
Odluka o izmjeni i dopuni dijela urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/15)
Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R22, O2) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/15)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 10 Poslovne zone Jurdani (K4) – dio („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/15)
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/16)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14. poslovne zone Miklavija (K8) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/16)
Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/18)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18)
Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/18)
Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 23 Poslovne zone Rupa (K11) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 43/18)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/19)
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/19)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/19)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20)
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/21)
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 Poslovne zone Permani („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/22)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever (NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/22)
Odluka o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog uređenja 5 Rukavac (NA 15-1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/22)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone Miklavija (K 8) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/22)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC Šapjane-Rupa (R1-1) – dio („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/22)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/23)
IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU
Izvješće o stanju u prostoru Općine Matulji za razdoblje 2024.-2020. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/22)
GOSPODARSTVO
Odluka o izgradnji Poduzetničke zone oznake K3, Jušići (RZ 6) (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 34/10)
Odluka o izgradnji Poduzetničke zone oznake K8, RZ 12 – Miklavija (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/10)
Odluka o osnivanju Poduzetničke zone R-2 (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 28/13)
Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Mučići II (K-6, R1-3) (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/14)
Odluka o osnivanju Poduzetničke zone R-1 (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 3/14)
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji Poduzetničke zone oznake K8, RZ 12 – Miklavija (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/17)
Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 17/14)
Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/16)

JAVNA NABAVA
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/22)

OSTALO
Odluka o potpisivanju povelje o prijateljstvu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/02)
Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/03)
Povelja o prijateljstvu i suradnji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/06)
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 27/17)
Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/21)
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta Dječjeg vrtića Matulji, objekt Rupa-Lipa” (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/23)
Skip to content