INFO
Internet stranice Općine Matulji.

Mjesni odbori

MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI –

wordPreuzmi – Kontakti predsjednika Vijeća Mjesnih odbora


____________________________________________________________________

01. BRDCE
(Brdce)
____________________________________________________________________

02. BREGI
(Bregi, Anjeli, Benčinići, Brnčići, Frlići, Kožuli, Poščići, Stanići)
____________________________________________________________________

03. FRANČIĆI
(Frančići, Ul. 43.Ist. divizije od kbr.75 b do kbr.117, Ulica Ruhčev Put kbr. 0/bb i kbr. 1)
____________________________________________________________________

04. JURDANI
(Jurdani)
____________________________________________________________________

05. JURDANIĆI
(Korensko, Jurdanići, Jušići od 81-132,Jurdani od 1 – 42)
____________________________________________________________________

06. JUŠIĆI – CENTAR
(Stari Grad, Novo naselje, Božinići)
____________________________________________________________________

07. KUĆELI
(Kućeli, Biškupi, Barbići, Ivanići, Črnčići, Jurinići)
____________________________________________________________________

08. LIPA
(Lipa)
____________________________________________________________________

09. MUNE
(Vele i Male Mune)
____________________________________________________________________

10. PASJAK
(Pasjak)
____________________________________________________________________

11. PRINCIPI
(Brajani, Mavrići, Obadi, Principi, Franići)
____________________________________________________________________

12. PUŽEV KOMUN
(Mučići, Puži, Varljeni, Permani, Ružići, Poljane, Brešca, Grguci, M.Brgud i Zaluki)
____________________________________________________________________

13. RUKAVAC
(Donji Rukavac, Gornji Rukavac, Rošići, Mihelići, Sušnji, Mohorići, Perčići, Šklavići)
____________________________________________________________________

14.
RUPA
(Rupa)
____________________________________________________________________

15. ŠAPJANE
(Šapjane)
____________________________________________________________________

16. ŠMOGORI-RADETIĆI
(Šmogorska c. od 21 do granice MO Vlahov breg i ceste za naselje Trtni, Ulica  Radetići Ulica M. Dukića, Put za Trinajstići)
____________________________________________________________________

17. TRNI – OSOJNAKI
(Trtni, Osojnaki, Cesta Osojnaki, Mavričićev put)
____________________________________________________________________

18. VELI BRGUD
(Veli brgud)
____________________________________________________________________

19. VLAHOV BREG
(Vlahov Breg)
____________________________________________________________________

20. ZVONEĆA
(Zvoneća, Perka, Sušnji, Zdemer, Kriva, Škrapna, Gašpari)
____________________________________________________________________

21. ŽEJANE
(Žejane)
____________________________________________________________________

22. MIHOTIĆI
(Mihotići)

Skip to content