INFO
Internet stranice Općine Matulji.

Registra prostornih planova

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije kontinuirano putem svoje internetske stranice objavljuje Registar prostornih planova za područje Primorsko-goranske županije. Registar sadrži popis svih važećih planova i planova koji su u izradi. Ažuriranje se vrši na dnevnoj bazi i nadopunjuje s kartografskim dijelovima i obrazloženjem plana u .pdf obliku.
Prostorni planovi objavljeni u Registru prostornih planova i u Geoportalu Primorsko-goranske županije istovjetni su originalu plana ovjerenom od strane nositelja izrade i dodatno zaštićeni elektroničkim potpisom.

Skip to content