EU PROJEKTI

Projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Rukavac i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Rukavac na adresi Rukavac 89a, 51211 Matulji

 
 
 
 
 

Projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Matulji, objekt Veli Brgud i Osnovne škole Drago Gervais Brešca, područni odjel Veli Brgud  na adresi Veli Brgud 6, Jurdani“

 
 
 
 

 Projekt Energetska obnova zgrade Općine Matulji na adresi Trg maršala Tita 11, Matulji

 
 
 
 
 
 

Projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2, Matulji“

 
 
 
 
 
 

Projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Jušići i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Jušići na adresi Jušići 127, Jurdani

 
 
 
 
 
 

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“

 
 
 
 
 
 
 

Projekt In-LoRe

 
 
 
 
 
 
Dječji vrtić Matulji mjesto cjelovitog razvoja djeteta