INFO
Internet stranice Općine Matulji.

Službene novine Općine Matulji

Službene novine Općine Matulji – popis izdanja za 2024. godinu

IMPRESSUM
Službene novine Općine Matulji“ – službeno glasilo Općine Matulji

Službene novine Općine Matulji službeno su glasilo Općine Matulji u kojem se objavljuju opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće, te će se objavljivati prema potrebi.
Godina postavljanja publikacije na mrežu: 2024.g.

Izdavač:
Općina Matulji
Trg Maršala Tita 11
51211 Matulji

Uredništvo:
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela , glavni urednik
Voditelj Odsjeka za samoupravu i upravu, član uredništva
Viši savjetnik za poslove izvršnog i predstavničkog tijela, član uredništva
T: ++385 51 274 114

Skip to content