INFO
Internet stranice Općine Matulji.

Savjet mladih Općine Matulji

OPĆENITO O SAVJETU MLADIH

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Matulji koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Matulji mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Matulji koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Matulji imaju:

– udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i

za mlade,

– učenička vijeća,

– studentski zborovi,

– podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i

– neformalne skupine mladih.

ZAKONI I ODLUKE

Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14)

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/07)

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14)

Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/22)

Poslovnik Savjeta mladih Općine Matulji – 10. 04. 2008.

PRIJAŠNJI SAZIVI

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Matulji – 22. ožujka 2012.

Izabrani članovi Savjeta mladih Općine Matulji: Marina Andrijanić (PGS), Iva Grbac (PGS), Vedran Grgurić (HDZ), Kristina Kinkela (HNS), Vedran Kinkela (SDP), Sara Komen (PGS), Sandro Ladavac (IDS), Sandro Pecman (PGS) i Patricija Radetić (AM).

Konstituirajuća sjednica održana je 17. travnja 2012. godine te je za predsjednicu izabrana Iva Grbac, a za njenog zamjenika Sandro Ladavac.

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Matulji – 26. siječnja 2010.

Izabrani članovi Savjeta mladih Općine Matulji: Ivana Bratović, Sabina Frlan, Vedran Grgurić, Vedran Kinkela, Sandro Ladavac, Goran Lučin, Martina Radetić, Marin Šabanović i Ivica Šalić.

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Matulji – 22. studenoga 2007.

Izabrani članovi Savjeta mladih Općine Matulji: Siniša Jardas, Natali Babić, Mauro Staraj, Mauro Grl, Goran Perožić, Dalibor Puž, Dijana Turk, Petra Ćulibrk i Ana Kostadina.

TRENUTNI SAZIV

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji – 29. studeni 2022.

Izabrani članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Općine Matulji:

JAKOV DŽAFIĆ – član

MARINELA GALETIĆ SABO – zamjenica člana

VERONIKA GROHOVAC BERNETIĆ – članica

SARA BARAK – zamjenica članice

LUKA LOVRIĆ – član

RAUL SUŠANJ – zamjenik člana

DINO MARKIĆ – član

IVAN IVANKOVIĆ – zamjenik člana

TINA SECCARECCIA – članica

GLORIA KOVAČEVIĆ – zamjenica članice

SARA SUŠANJ – članica

SARA KORVA – zamjenica članice

BARBARA ŠVEŠKO – članica

NICOLE JURIČIĆ – zamjenica člana

Konstituirajuća sjednica održana je 20. siječnja 2023. godine te je za predsjednika izabran Jakov Džafić, a za zamjenika predsjednika Barbara Šveško.

PROGRAM RADA I FINANCIJKI PLAN

Program rada i financijski plan Savjeta mladih Općine Matulji za 2023. godinu

POSLOVNIK O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE MATULJI

Skip to content