INFO
Nove internet stranice Općine Matulji.

Odluke načelnika

→ ODLUKE VEZANE UZ COVID 19 

pdfOdluka srednjoškolske stipendije

pdfOdluka studentske stipendije

pdfODLUKA O NAČINU, UVJETIMA I CIJENAMA KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE U MATULJIMA

pdf  ODLUKA O SUFINANCIRANJU KAMATA ZA 2019. GODINU ZA PODUZETNIKE S PODRUČJA OPĆINE MATULJI

pdf

ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA – BRUNO FRLAN

pdf

ODLUKA O POVJERAVANJU POSLOVA – ENI ŠEBALJ

pdf

Rješenje o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

pdf

Rješenje o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

pdf

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2019.

wordOdluka o načinu rada sa strankama u razdoblju do 01.lipnaj 2020.godine

wordPLAN PRIJMA U SLUŽBU 2018. GODINU

word PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2016.GODINU

wordGODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA

pdfGODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA 2018

wordODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE U PROIZVEDENU DUGOTRAJNU NEFINANCIJSKU IMOVINU ILI SITNI INVENTAR TE O JEDNOKRATNOM ISPRAVKU VRIJEDNOSTI PROIZVEDENE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE

wordPROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

wordOdluku o financiranju udžbenika za učenike prvih razreda možete preuzeti na ovom linku…

wordGodišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2017.

pdf  Sufinanciranje boravka djece s područja Općine Matulji dječjim vrtićima na području drugih gradova i općina ZAKLJUČAK

pdf  ODLUKA o Izmjeni Odluke o imenovanju clana Socijalnog vijeća

pdf

Odluka o financiranju udžbenika za osnovnoškolce 2016.

pdf

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

pdf  ODLUKA o imenovanju članova Socijalnog vijeća

pdf  ODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

word

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

wordOdluka o povjeravanju poslova zamjenika općinskog načelnika

word  PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE MATULJI ZA 2017. GODINU

word  Plan prijma u službu za 2014. godinu

word  Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć za novorođeno dijete

word  Imenovanje člana upravnog vijeća dječjeg vrtića

word  Imenovanje člana upravnog vijeća dječjeg vrtića

wordOdluka o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji

word Odluka o imenoanju članova Socijalnog vijeća

pdf

Odluka o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u ostalim gradovima i općinama PGŽ-a

wordUputa o načinu izvršavanja Proračuna za 2020.

pdf

Sufinanciranje – ostali vrtići za vrijeme posebnih okolnosti

wordIzmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

wordPravilnik o visini naknade za korištenje površina javne namjene

wordOdluka o visini slobodno ugovorene najamnine

wordIzmjene i dopune Plana prijma u službu za 2021. godinu

wordOdluka o imenovanju povjerenstva

pdfOdluka o dodjeli srednjoškolskih stipendija

pdfOdluka o dodjeli stipendija studentima

pdfOdluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnim učenicima osnovnih škola

pdfOdluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnim učenicima srednjih škola

pdfOdluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovnim studentima

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2023. godinu

Uputa o zaprimanju i provjeri računa te plaćanju po računima

Skip to content