OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

Izmjena i dopuna Odluke o porezima – link

Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju – link