INFO
Internet stranice Općine Matulji.
41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI,

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/21-01/0006 URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002 U Matuljima 17.ožujka 2021.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18 i 6/21), S a z i v a m 41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 30. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI,
40. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/21-01/0005 URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002 U Matuljima 19.veljače 2021.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18), S a z i v a m 40. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 02. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 40. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/21-01/0001 URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002 U Matuljima 20.siječnja 2021.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18), S a z i v a m  sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 02.veljače 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 39. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/0011 URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002 U Matuljima 30.11.2020.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18), S a z i v a m sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15. prosinca 2020. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 38. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/0010 URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002 U Matuljima 10.11.2020.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18), S a z i v a m 37. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24. studenog 2020. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 37. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/0009 URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002 U Matuljima 09.10.2020.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),   S a z i v a m sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20. listopada 2020. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/0008 URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002 U Matuljima 21.08.2020.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),  S a z i v a m  35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 01. rujna 2020. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati u školskoj sportskoj dvorani…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/0007 URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002 U Matuljima 17.07.2020.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18), S a z i v a m 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 28. srpnja 2020. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati. Sjednica će se održati…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 34. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/0006 URBROJ. 2156-04-01/02-01/20-2 U Matuljima 08.05.2020. godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18) i članka 62.stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, S a z i v a m sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 19.svibnja 2020.godine (utorak) u 17.00 sati sa slijedećim dnevnim…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 33. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE Predsjednik Općinskog vijeća KLASA: 021-05/20-01/0005 URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-2 Matulji, 17.04.2020.godine Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18) i članka 62.stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, S a z i v a m 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 18. travnja 2020. godine (subota).

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
Skip to content