3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 021-05/21-01/0018
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0001
U Matuljima 25.studenoga 2021.godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),
 

S a z i v a m

 

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 07. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

 

            Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 

  1. Prijedlog Proračuna Općine Matulji za 2022.godinu te Projekcije za 2023. i 2024.godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

  1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić
 

  1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu – prvo čitanje

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

  1. Zaključak o početku pripremnih radnji za dodjelu koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 06.prosinca 2021.godine.
Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Materijale za sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić