6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/22-01/0003
URBROJ. 2170-27-01/1-22-0003
U Matuljima 08. veljače 2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21) a u svezi s člankom 62. stavak 2. i 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj:38/09, 16/13, 08/14, 22/14-pročišćeni tekst, 36/14 i 6/21)

 

S a z i v a m

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 10. veljače 2022. godine (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 

  1. Izgradnja dionice ceste Tunel Učka – Matulji – Dodatak I. Sporazuma o suradnji

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović te predstavnik Bina-Istra d.d.

 

 Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 09. veljače 2022.godine.

Kompletne materijale preuzmite OVJDE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić