10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/22-01/0007
URBROJ: 2170-27-01/1-22-0001
Matulji, 20.06.2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 30.06.2022. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 5 Rukavac (NA 15-1)

Izvjestitelji: Maja Matulja Kos, Art design d.o.o. izrađivač plana i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

  1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 Poslovne zone Miklavija (K8)

Izvjestitelj: v.d. Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinovć

  1. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Matulji

Izvjestitelj:v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

  1. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za novorođeno dijete

Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

  1. Davanje prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge – obavljanje dimnjačarskih poslova

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

  1. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Izvjestitelji: Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Ivana Bratović,

Vezano uz točku 4 predloženog dnevnog reda-Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za novorođeno dijete ističemo da javno savjetovanje o nacrtu Odluke istječe 24.06.2022.godine te će stoga izvješće o održanom savjetovanju biti dostavljeno naknadno. Materijali uz 5. i 6. točku dnevnog reda biti će dostavljeni naknadno.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 29.06.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletne materijela za sjednicu preuzmite OVDJE.

Prijedlog plana UPU Rukavac preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić

ODLUKE DONESENE NA SJEDNICI PREUZMITE OVDJE.