9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/22-01/0006
URBROJ: 2170-27-01/1-22-0001
Matulji, 13.05.2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24.05.2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak

 1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić
 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić
 1. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2021. godinu

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak

 1. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak

 1. Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak

 1. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

      9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na z.č.1534/3 k.o. Matulji – Izvjestitelj Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović,

      10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na z.č.2245/4 i 2245/5 k.o. Bregi – Izvjestitelj Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović,

   11. Odluka o davanju suglasnosti na cijepanje z.č. 4629/1 k.o. Puži – Izvjestitelj Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović,

 1. Odluka o davanju suglasnosti na cijepanje z.č. 4673/1 k.o. Puži – Izvjestitelj Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja Vladan Mekterović,
 2. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti- obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji – izvjestitelji Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama (u svezi izgradnje pristupne ceste na k.č. br. 729/4 k.o. Mihotići (sastoji se od k.č. 729/4, dijela k.č. 731/2, dijela k.č. 720/3 i dijela k.č. 730 u k.o. Mihotići)-

Izvjestitelji Općinski načelnik Vedran Kinkela, v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 23.05.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletne materijale za sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić

ODLUKE DONESENE NA SJEDNICI PREUZMITE OVDJE.