7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/22-01/0004
URBROJ. 2170-27-01/1-22-0001
U Matuljima 18.03.2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 29.03.2022. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji uz poštivanje preporuka Stožera civilne zaštite.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 

 1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-6

        Izvjestitelji: Ana Brusić Batistić Urbanistički studio Rijeka d.o.o. izrađivač Plana i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

 

 1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 24 poslovne zone Permani (K12)
  Izvjestitelji: Ana Brusić Batistić Urbanistički studio Rijeka d.o.o. izrađivač Plana i v.d. Pročelnika  Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

 

 1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 8 naselje Biškupi sjever(NA 6-7) i dio naselja Biškupi (NA 6-3)
  Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

 

 1. Izvješće o gospodarenju otpadom za 2021. godini KD Komunalac d.o.o.
   Izvjestitelj:  Ervino Mrak, direktor KD Komunalac d.o.o.,

 

 1. Odluka o davanju odobrenja na nacrt Ugovora o koncesiji i objavi namjere davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti- obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji,
  Izvjestitelji: Zamjenik Općinskog načelnika Eduard Baćić, zapovjednik JVP Opatija Gordan Filinić i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji u 2021. godini te prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji za 2022. godinu
  Izvjestitelji: Zamjenik Općinskog načelnika Eduard Baćić zapovjednik JVP Opatija Gordan
  Filinić

 

 1. Plan djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
         Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika Eduard Baćić,

 

 1. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
         Izvjestitelji: Zamjenik Općinskog načelnika Eduard Baćić,

 

 1. Davanje odobrenja trgovačkom društvu za postavu drvenog štanda na k.č. 817/19 k.o. Brce,
  Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 

 1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.12. do 31.12.2021. godine
  Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

 

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 28.03.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

 

Materijal za vijeće preuzmite OVDJE.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić