8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/22-01/0005
URBROJ. 2170-27-01/1-22-0001
U Matuljima 11.04.2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 21.04.2022. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Izvješće o radu Općinskog načenika za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela,

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Izvjestitelj: v.d. Pročelnika, Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović,

  1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC Šapjane-Rupa (R11) – dio; Izvjestitelj:v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović
  1. Prijedlog za dodatno imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

Izvjestitelj: Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Ivana Bratović,

  1. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Izvjestitelji: Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Ivana Bratović,

  1. Davanje odobrenja trgovačkom društvu za postavu drvenog štanda na dijelu k.č. 612 u k.o. Šapjane,

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

  1. Izvješće o utrošku proračunske rezerve za razdoblje 01.01.2022. do 31.03.2022.

Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 20.04.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Vezano uz točku 2. predloženog dnevnog reda-Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ističemo da Javno savjetovanje o nacrtu Odluke istječe 18.04.2022.godine te će stoga izvješće o održanom savjetovanju biti dostavljeno naknadno.

Materijali za točku 3. i 4. predloženog dnevnog reda dostaviti će se naknadno nakon što Odbor za izbor i imenovanja dostavi prijedlog.

KOMPLETAN MATERIJAL PREUZMITE OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić