INFO
Nove internet stranice Općine Matulji.
DOPUNA DNEVNOG REDA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0015 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005 Matulji, 11.12.2018 Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18), a u vezi članka 64., stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“ broj: 38/09, 16/13, 8/14 i 22/14) dopunjujem Dnevni red  sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za DOPUNA DNEVNOG REDA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0015 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002 Matulji, 10.12.2018 Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20. prosinca 2018. godine (četvrtak) , s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 021-05/18-01/0012 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005 Matulji, 16.11.2018 Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati u dva dijela i to dana 27. studenog 2018. godine (utorak) te dana 29.studenog 2018.godine (četvrtak), obje s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0011 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002 Matulji, 26.10.2018 Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorskogoranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 06. studenog 2018. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:   021-05/18-01/0010  URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003  Matulji, 21.09.2018  Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 02. listopada 2018. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI  RED:

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0009 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002 Matulji, 30.08.2018. Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) a u svezi sa člankom 62. stavka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/09, 16/13, 8/14, 22/14-pročišćeni tekst i 36/14) Sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 6. rujna 2018….

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0008 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0001 Matulji, 12.07.2018. Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 26. srpnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0007 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0007 Matulji, 15.06.2018 Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0006 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005 Matulji, 14.05.2018 Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/0005 URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0006 Matulji, 16.04.2018   Na temelju članka 34. stavka 1.točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj:26/09, 38/09, 17/14.29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18) Sazivam sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 26.travnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Novosti, Sjednice Komentari isključeni za 12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
Skip to content