KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 023-01/21-01/0008
URBROJ. 2156-04-03-01/21-0001
U Matuljima 23.lipnja 2021.godine
Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

S a z i v a

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 08. srpnja 2021. godine (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Izbor mandatnog povjerenstva
2. Izvješće mandatnog povjerenstva o mandatima članova predstavničkog tijela
3. Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća
4. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

Pročelnik

________________________
Danijel Jerman

DOSTAVITI:
1. Slobodan Juračić, putem e-pošte: slobodan.juracic@opatija.hr
2. Gordana Galešić, putem e-pošte: gordana.galesic20@gmail.com
3. Dean Frlan, putem e-pošte: dean.frlan2@gmail.com
4. Doris Stanić, putem e-pošte: doris.stanic60@gmail.com
5. Vladan Mekterović, putem e-pošte: v.mekterovic@gmail.com
6. Eni Šebalj, putem e-pošte: eni.sebalj@gmail.com
7. Arsen Sušanj, putem e-pošte: arsensusanj@gmail.com
8. Miljenko Hegeduš, putem e-pošte: unitap29@gmail.com
9. Iva Letina, putem e-pošte: iva.letina1510@gmail.com
10. Igor Barak, putem e-pošte: barak.klimavent@gmail.com
11. Ivan Lipovac, putem e-pošte: ivanlipovac1983@gmail.com
12. Darjan Buković, putem e-pošte: darjan.bukovic@gmail.com
13. Rajko Stanić, putem e-pošte: rajko@elgrad.hr
14. Željko Grbac, putem e-pošte: zeljkogrbac@hotmail.com
15. Nevio Klarić, putem e-pošte: nevio.klaric7@gmail.com