2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 021-05/21-01/0016
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0003
U Matuljima 25. listopada 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 04. studenoga 2021. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 1. Izbor i imenovanje članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

 1. II. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2021.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021. – 2023.godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2021.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

 1. Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko goranske županije

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom redu Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o prijenosu imovine na Osnovnu školu Dr.Andrija Mohorovičić Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Zaključak o davanju pokroviteljstva po zamolbi Lovačkog društva Lisjak Kastav

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 03.studenoga 2021.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić

Kompletne materijale za sjednicu preuzmite OVJDE.
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić