UVJETI ZA KORIŠTENJE ROTACIJSKE FREZE/GREDIČARA ZA 2024. GODINU

Na zamolbu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavljujemo Uvjete za korištenje rotacijske freze/gredičara za 2024. godinu.

Više informacija saznajte OVJDE.