31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23) a u svezi sa člankom 62. stavak 2. i 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 38/09, 16/13, 08/14, 22/14-pročišćeni tekst, 36/14 i 6/21)

S a z i v a m

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 23.04.2024. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Izvjestitelji, Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 22.04.2024. godine.

O prijedlogu akata iz točke 1. dnevnog reda u tijeku je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, te će se izvješće o provedenom savjetovanju dostaviti naknadno.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijal za vijeće preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednica Općinskog vijeća
Iva Letina