KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 023-01/21-01/0006
URBROJ. 2156-04-03-01/21-0010

U Matuljima 10.lipnja 2021.godine

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

S a z i v a

konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15. lipnja 2021. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 1. Izbor mandatnog povjerenstva

 2. Izvješće mandatnog povjerenstva o mandatima članova predstavničkog tijela

 3. Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća

4. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

Pročelnik

________________________

Danijel Jerman

DOSTAVITI:

 1. Slobodan Juračić, putem e-pošte: slobodan.juracic@opatija.hr

 2. Gordana Galešić, putem e-pošte: gordana.galesic20@gmail.com

 3. Dean Frlan, putem e-pošte: dean.frlan2@gmail.com

 4. Doris Stanić, putem e-pošte: doris.stanic60@gmail.com

 5. Vladan Mekterović, putem e-pošte: v.mekterovic@gmail.com

 6. Eni Šebalj, putem e-pošte: eni.sebalj@gmail.com

 7. Arsen Sušanj, putem e-pošte: arsensusanj@gmail.com

 8. Miljenko Hegeduš, putem e-pošte: unitop29@gmail.com

 9. Iva Letina, putem e-pošte: iva.letina1510@gmail.com

 10. Igor Barak, putem e-pošte: barak.klimavent@gmail.com

 11. Ivan Lipovac, putem e-pošte: ivanlipovac1983@gmail.com

 12. Darjan Buković, putem e-pošte: darjan.bukovic@gmail.com

 13. Rajko Stanić, putem e-pošte: rajko@elgrad.hr

 14. Željko Grbac, putem e-pošte: zeljkogrbac@hotmail.com

 15. Nevio Klarić, putem e-pošte: nevio.klaric7@gmail.com