INFO
Internet stranice Općine Matulji.
NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI KLASA: 944-05/20-01/0001 URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001 Matulji, 17.1.2020. Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), i Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 10.12.2019. ,a u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,                                                   NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2019. GODINU

Dana 8.11.2019. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2019. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2019. GODINU
NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Općinski načelnik na temelju članka 3. Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 35/10, 41/10, 31/13 i 24/16) objavljuje dana 27.09.2019.g. NATJEČAJ ZA  STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.
Skip to content