INFO
Internet stranice Općine Matulji.
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Jedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/20-01/0006 URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0010 Matulji, 15.05..2020. O B A V I J E S T o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent-komunalni redar (1izvršitelj, m/ž) – u daljnjem tekstu: Oglas

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Jedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/20-01/0006 URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001 Matulji, 27. 04. 2020. Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme U Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto referent-komunalni redar…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Općinski načelnik KLASA: 612-01/20-01/0005 URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-3 Matulji, 23.03.2020. OBAVIJEST VEZANO UZ RASPISANI JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU, OBAVJEŠTAVAMO SVE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA DA SE:

Pročitaj Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Jedinstveni upravni odjel KLASA: 100-01/20-01/0004 URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001 Matulji,16.03.2020. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje: NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme U Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto Stručni suradnik/ica za tehničke poslove (1 izvršitelj, m/ž), na…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (Službene novine PGŽ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,47/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu (Službene novine PGŽ broj 32/19) te članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/16) Općina Matulji, objavljuje: JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA,…

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.
NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI KLASA: 944-05/20-01/0008 URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001 Matulji, 2.3.2020. Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),  Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 11.2.2020. i  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje                             NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI U DRUŠTVENOM DOMU HANGAR U MATULJIMA

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 372-03/20-01/0015 URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0002 Matulji, 17.02.2020. Obavijest Općinski načelnik Općine Matulji sukladno članku 4. stavku 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13, 17/14 i 8/19) raspisao je dana 17.02.2020. godine Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji u Društvenom domu Hangar u Matuljima, 43.Istarske divizije 10, Matulji, površine 100,00 m2.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI U DRUŠTVENOM DOMU HANGAR U MATULJIMA
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA ZVONČARSKE SMOTRE DANA 22.02.2020.GODINE

OPĆINA MATULJI JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 335-02/20-01/0005 URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-1 Matulji, 04.02.2020.godine PREDMET: Poziv za dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Zvončarske smotre dana 22.02.2020.godine Općina Matulji kao organizator poziva zainteresirane gospodarske subjekte registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga dana 22.02.2020.godine u sklopu Zvončarske smotre.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Natječaji, Novosti Komentari isključeni za POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA ZVONČARSKE SMOTRE DANA 22.02.2020.GODINE
Skip to content