OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0010
Matulji, 15.05..2020.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent-komunalni redar (1izvršitelj, m/ž) – u daljnjem tekstu: Oglas
Sukladno raspisanom Natječaju objavljenom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ,Ispostava Opatija dana 27.04.2020. obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti održati kako slijedi:
1. pisani test iz objavljene literature navedene u Obavijesti o raspisanom Natječaju na internet stranici Općine Matulji: www.matulji.hr obavit će se u Općini Matulji, Trg maršala Tita 11, 1. kat, Vijećnica, dana 21.05.2020. u15:00 sati,
2. intervju će se provesti dana 22.05.2020. u13:00 sati i to samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju a o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni po pregledu pisanog testa osobno i putem oglasne ploče Općine Matulji.
Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja je sljedeća:
(ime i prezime, mjesto)
1. G.K.iz Ike
2.L.J. iz Lovrana
3.M.S. iz Matulja
4.M.S. iz Rijeke
5.M.M.iz Rijeke

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu

Predsjednik

Danijel Jerman,dipl.iur.