INFO
Internet stranice Općine Matulji.
9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/14-01/3 URBROJ: 2156-04-01-14-1 Matulji,   14. 02.2014. Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13). S  a  z  i  v  a  m  9. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  20.02.2014. god. (č e t v r t a k) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/14-01/1 URBROJ: 2156-04-01-14-1 Matulji,   27.1.2014. Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13). S  a  z  i  v  a  m 8. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  6.2.2014. god.   (č e t v r t a k) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/10 URBROJ: 2156-04-01-13-11 Matulji,  6.12.2013. Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.,38/09., i 8/13). S  a  z  i  v  a  m 7. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  17.12.2013. god. (u t o r a k) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/10 URBROJ: 2156-04-01-13-1 Matulji, 18. studeni 2013. Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.,38/09., i 8/13). S  a  z  i  v  a  m  6. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  28.11.2013. god. (č e t v r t a k)  sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za 6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA  HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA  MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/9 URBROJ: 2156-04-01-13-1 Matulji, 7. listopada 2013. Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, br. 26/09 ,38/09. i 8/13) S  a  z  i  v  a  m 5. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  17.10.2013. god. (č e t v r t a k)  sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/7 URBROJ: 2156-04-01-13-1 Matulji, 02. rujna 2013. Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, br. 26/09 , 38/09.i 8/13) S a z i v a m   4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 12.09.2013. god. (č e t v r t a k) sa početkom u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za 4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA MATULJI Općinsko vijeće KLASA: 021-05/13-01/6 URBROJ: 2156-04-01/13-1 Matulji, 15.7.2013. Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 26/09, 38/09 i 8/13) S a z i v a m 3. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI koja će se održati dana 25. 7. 2013. god. (č e t v r t a k) u 17,00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Matulji održati će se u četvrtak, 20. lipnja 2013. godine u 17 sati u Vijećnici Opčine Matulji, Trg Maršala Tita 11. Dnevni red i poziv nalazi se u članku.

Pročitaj Više...

Objavljeno u Sjednice Komentari isključeni za KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Skip to content