10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/5
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,   14.3.2014.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

10. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  25.3.2014. god.   (utorak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 8. i 9.  sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji
I z v i j e s t i t e lj: Zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići-dio Diraki (NA 113)
I z v i j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i  Izrađivač plana: Mara Kučan Smešny, dipl.ing.arh.
4. Donošenje Odluke o promjeni granica naselja Mihotići
I z v i j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
5. Donošenje Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji
I z v i j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
6. Donošenje Odluke o učlanjenju Općine Matulji u Europsko interesno udruženje pod nazivom „Peoples and Cities of Europe EGIU“
I z v i j e s t i t e lj : Viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima  Astra Gašparini
7. Zaključak o davanju Suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija
I z v i j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić
8. Izviješće o radu Općinskog načelnika Općine Matulji za razdoblje od 1.7.2013.-31.12.2013.
I z v i j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
9. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji
I z v i j e s t i t e lj: Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić
10. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji
I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Matulji Javnim pozivom
I z v i j e s t i t e lj: Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić
Ukoliko je netko od vijećnika spriječen prisustvovati sjednici, molimo da svoj nedolazak opravda  tajnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji, na telefon br. 274-114.
Napomena:
Materijal uz točku 3. predloženog dnevnog reda i to: konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići-dio Diraki (NA 113) –tekstualni i grafički dio priložen Vam je na CD-u.
Materijal uz točku 6. predloženog dnevnog reda i to: Statut Europskog interesnog udruženja „Peoples and Cities of Europe EGIU“ i Sporazum o partnerstvu Europskog gospodarskog interesnog udruženja EGIU pod nazivom „Peoples and Cities of Europe“ priložen Vam je na CD-u.Uvid u materijal uz točku 11. predloženog dnevnog reda (zaprimljene prijedloge ovlaštenih predlagatelja) možete izvršiti svakog radnog dana u Jedinstvenom upravnom odjelu- pravnoj službi Općine Matulji.
wordOdgovore na vijećnička pitanja preuzmite OVDJE
zipMaterijale za sjednicu preuzmite OVDJE (PDF)
zipMaterijale za sjednicu preuzmite OVDJE (ZIP FILE)

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić

Read More