8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/1
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,   27.1.2014.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09.38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

8. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  6.2.2014. god.   (č e t v r t a k) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji
2 .Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji
I z v i j e s t i t e lj: zamjenica Općinskog načelnika Općine Matulji: Eni Šebalj
3. Donošenje Odluke o dodjeli nagrada Općine Matulji za 2014. godinu:
a)  Aktivu Crvenog križa Matulji
b)  Gospodinu Marku Jukiću iz Matulja, Put Luskino 6
c)  Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Liburnije
I z v i j e s t i t e lj: Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji: Patricija Radetić,
4. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Mučići 2 (K-6,R1-3)
I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Općine Matulji: Mario Ćiković
5. Donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone R-1
I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Općine Matulji: Mario Ćiković
6. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova  Savjeta mladih Općine Matulji Javnim pozivom
I z v i j e s t i t e lj: Predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji Slobodan Juračić
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova  izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2014.godinu
I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Općine Matulji: Mario Ćiković
8. Donošenje srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije na području Općine Matulji za razdoblje 2014.-2016. godina.
I z v i j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika: Alen Ružić
9. Donošenje Plana davanja koncesije na području Općine Matulji za 2014. godine
I z v i j e s t i t e lj: Zamjenik Općinskog načelnika: Alen Ružić
10.  Donošenje Odluke o prihvaćanju sudjelovanja Općine Matulji u projektu e-Županija – Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže Primorsko-goranske županije u svojstvu člana konzorcija za područje Liburnije.
I z v i j e s t i t e lj: Voditelj projekta projektnog tima PGŽ,mr.sc. Vanja Smokvina
Ukoliko je netko od vijećnika spriječen prisustvovati sjednici, molimo da svoj nedolazak opravda  tajnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji, na telefon br. 274-114.
Napomena: Uvid u kompletan materijal uz prijedlog točke 3. dnevnog reda možete izvršiti svakom radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  Matulji.
zipPreuzmite sve materijale odjednom za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić