DAN DOMAĆE JAGODE I PROIZVODA OD JAGODE

Više...

Dario Matulja proglašen studentom generacije

Općina Matulji upućuje velike čestitke svom dugogodišnjem stipendistu – studentu Dariu Matulji koji je među svim izvrsnim studentima Sveučilišta u Rijeci, dobitnicima Rektorove nagrade za izvrsnost odlukom rektorice od 7. svibnja 2018. godine proglašen Studentom generacije.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/18-01/0012
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003
Matulji, 16.05.2018

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

Datum:16.05.2018.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto referent- komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Više...

POZIVI NA SJEDNICE ODBORA

6. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA (poziv i materijale preuzmite klikom na link)

9. SJEDNICA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

Više...

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

DJEČJI VRTIĆ MATULJI
ŠETALIŠTE D. GERVAISA 4
51 211 MATULJI
KLASA: 601-02/18-06/01
URBROJ:2156-01-01-18-1
Matulji, 15.05.2018. god.

Na temelju članka 2. i 3. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine primorsko-goranske županije“, broj: 35/16) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine primorsko-goranske županije“, broj:8/17) i članka 5. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji (KLASA: 003-05/17-01/01, URBROJ: 2156-01-01-17-9, od 03.04.2017.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU

2018./2019.

 

Zahtjevi za upis primat će se od ­­­15. svibnja 2018. do zaključno 29. svibnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, osim srijede kada se zahtjevi primaju od 14:00 do 18:00 sati.

Više...

13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 14.05.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Više...

TJEDAN CRVENOG KRIŽA

„Hrvatski Crveni križ ove godine obilježava 140 godina postojanja na našim prostorima, a sutra, 8. svibnja diljem Hrvatske obilježava se i Svjetski dan Crvenog križa te početak Tjedna Crvenog križa u kojem će se odvijati niz aktivnosti i akcija diljem zemlje, pa tako i na našem području. Začeci Hrvatskog Crvenog križa sežu u 1878. godinu kada su u Zadru, Dubrovniku i Zagrebu osnovane prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje su svoje djelovanje provodile u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama iz 1863. godine.“

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

KLASA: 011-01/17-01/0033
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 27.04.2018

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

Izmjene dopune Odluke o porezima Općine Matulji predlažu se prvenstveno da bi se njene odredbe uskladile sa donesenim Proračunom Općine Matulji za 2018. godinu i Projekcije 2019.-2020.godine. Naime u Nacrtu prijedloga ove Odluke uvodi se novi porez i to prirez porezu na dohodak koji se predviđa u ovom Nacrtu prijedloga Odluke. Sukladno prijedlogu prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu koja je predložena u članku 2.b.) ovog nacrta prijedloga Odluke i to na način da osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
KLASA: 372-03/18-01/0052
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-18-0001
Matulji, 24.04.2018

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana   24.4.2018.

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

ZBRINJAVANJE OTPADA

Plan gospodarenja otpadom

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

Recikliranje od A do Ž

Cjenik javne usluge prikupljanja otpada

Odluka o mjerama sprečavanja

Obrazac – prijava nepropisno odbačenog otpada

Više...