ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

Poštovani građani! Skrećemo Vam pažnju da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okućnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer tada stupa na snagu ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU a koja traje do 31. listopada.

Više...

20. SJEDNICA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Poziv na 20. Sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša – link

Više...

PRIOPĆENJE O UVJETIMA I NAČINU PRIJEMA STRANAKA U RAZDOBLJU 25.SVIBNJA DO 01.LIPNJA

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik donio dana 22.svibnja 2020.godine Odluku prema kojoj će Općina Matulji ponovno omogućiti prijem stranaka ali u ograničenim slučajevima i uvjetima.

Više...

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA RADNE ZONE R-6

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 350-01/20-01/0002
URBROJ: 2156/04-01-3-06-20-0005
Matulji, 14.05.2020.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao nositelj izrade, daje

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
PLANA UREĐENJA DIJELA RADNE ZONE R-6

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU MIJEŠANOG NASIPNOG MATERIJALA

Javni natječaj za prodaju miješanog nasipnog materijala preuzmite OVDJE.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0010
Matulji, 15.05..2020.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent-komunalni redar (1izvršitelj, m/ž) – u daljnjem tekstu: Oglas

Više...

OBAVIJEST: O RADOVIMA NA IZGRADNJI ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

U cilju što potpunije informiranosti javnosti te otklanjanja zabrinutosti dijela građana vezano uz radove koji se izvode na području Općine Matulji na izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture, posebice radove koji se izvode kraj vodospreme „Živica“ u Ulici Put Živica u Matuljima, dostavljamo informaciju o samim radovima te čitavom projektu u sklopu kojeg se radovi izvode.

Više...

OPĆINA MATULJI OSIGURALA TOPLOMJER ZA BESKONTAKTNO MJERENJE TEMPERATURE U CENTRU PRIMARNE ZADRAVSTVENE ZAŠTITE

Na inicijativu Dr. Mladena Prenca, a za potrebe svih liječnika koji imaju ordinacije u Centru primarne zdravstvene zaštite, Općina Matulji nabavila je beskontaktni toplomjer. Toplomjer je jučer 11.svibnja 2020. godine uručen liječnicima, a koristiti će na način da će se pacijentima mjeriti temperatura  već kod ulaska u Centar.

Više...

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA DODJELA POTPORA ZA NABAVU OPREME I SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZBOG COVID-19 U 2020.

JAVNI POZIV poduzetnicima dodjela potpora za nabavu opreme i suf troškova zbog COVID-19 u 2020.

Obavijest mjere PGŽ

Upute za prijavitelje mjera COVID 2020

Više...

POZIVI NA ODBORE

Poziv – Odbor za proračun i financije, kapitalne projekte i strateški razvoj

Poziv – Odbor za Statut, Poslovnik i Normativnu djelatnost

Poziv – Odbor za komunalno gospodarstvo

Više...