JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 400-08/19-01/0009
URBROJ: 2156-04-01/02-01/19-8
Matulji, 15.11.2019.godine

JAVNO SAVJETOVANJE O
PRIJEDLOGU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022.GODINU

Više...

IZLOŽBA AUTORA VLADIMIRA GUDCA POD NAZIVOM ‘CORPO MORTO’

Više...

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU DJECE ZA POKLON SV. NIKOLE

Općina Matulji poziva sve roditelje djece predškolske dobi (od navršene prve godine do polaska u školu) s prebivalištem na području Općine Matulji koja ne pohađaju Dječji vrtić Matulji, kao ni njegove područne odjele da prijave svoje dijete za poklon Sv. Nikole.

Više...

ZIMOVANJE KOPE

Više...

RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE OPĆINI MATULJI TEKU PO PLANU

Početkom listopada započeli su radovi na energetskoj obnovi zgrade Općine Matulji te je postavljena fasadna skela sa skelskim platnom, sanirana su oštećena područja na pročelju, postavljena je termoizolacija na vanjske zidove i privode se kraju radovi na sanaciji i postavi izolacije na ravnom krovu zgrade.

Više...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2019. GODINU

Dana 8.11.2019. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2019. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice.

Više...

SOS UČENJE

Više...

UKLANJANJE OŠTEĆENOG AUTOMOBILA AUDI S JAVNE POVRŠINE U PUŽIMA; ZAKLJUČAK-ODREĐIVANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Zaključak-određivanje privremenog zastupnika preuzmite OVJDE.

Više...

OBAVIJEST – MOBILNI KOFER

Obavještavamo građane Općine Matulji da će se tijekom mjeseca studenog 2019. godine na području nadležnosti Općine Matulji nalaziti prijenosni šalter za obavljanje upravnih poslova (mobilni kofer) i to dana 06.11.2019. godine ( srijeda) , u vremenu od 12,30 do 14,00 sati u prostorijama općinske uprave Općine Matulji, Matulji Trg Maršala Tita 11.

Više...

BLAGDAN SVIH SVETIH

Više...