POZIVI ZA ODBORE I KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Poziv za sjednicu odbora za proračun i financije – link

Poziv za sjednicu odbora za statut – link

Više...

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 07.06.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m 

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 18. lipnja 2019.
    godine (utorak)
    s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

POZIV NA SJEDNICU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Poziv na sjednicu odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj – link

Više...

POZIV NA 11. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Poziv na 11. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša – link

Više...

SJEDNICA MANDATNOG POVJERENSTVA

Poziv za sjednicu preuzmite OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 100-01/19-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 28.05.2019.

V.d. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje  NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto Viši savjetnik za komunalne poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINA MATULJI
KLASA: 100-01/19-01/0011
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-19-0011
Matulji, 29.05.2019

Obavijest

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ( 1 izvršitelj m/ž ) na neodređeno vrijeme. Sukladno Natječaju za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljenog u Narodnim novinama br.45/2019 dana 03.05.2019. obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete po raspisanom natječaju za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela da će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata održati kako slijedi:

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme komunalni redar preuzmite OVDJE.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2019. GODINU

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za područje poljoprivrede i zaštite okoliša pogledajte OVDJE.

 

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 100-01/19-01/0012
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0002
Matulji, 22.05.2019

V.d. Pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

u Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto referent-komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova.

Više...