JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

OPĆINA MATULJI
KLASA: 011-01/18-01/0009
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002
Matulji, 12.10.2018

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji, je dana 4. listopada 2018. godine, utvrdio konačan Nacrt prijedloga odluke o komunalnoj naknadi prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Matulji, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 30 dana.
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12. studenog 2018. godine.

Više...

ZAVRŠENI RADOVI NA PROŠIRENJU GROBLJA BREŠCA

Općina Matulji završila je radove na projektu proširenja groblja Brešca koji je izuzetno važan za područje cijelog Puževega komuna. Vrijednost ove investicije koja je započela u kolovozu 2017. godine iznosi sveukupno 1.885.915,07 kn. Groblje je u trenutku donošenja odluke o proširenju od ukupno 266 ukopnih mjesta imalo samo još šest raspoloživih grobnih mjesta te se nakon proširenja groblja u Matuljima i Rukavcu odmah krenulo s Brešcima.

Više...

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

Izvješće preuzmite ovdje.

Više...

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

  Izvješće preuzmite ovdje.

Više...

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA CENTRA MATULJA (DPU 1)

Izvješće preuzmite ovdje.

Više...

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ODLUKE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIJELA DETALJNOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE R-2 (DPU 3)

Izvješće preuzmite ovdje.

Više...

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 6. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Matulji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

  1. ODGOJITELJ/ICA – 4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
  2. EDUKACIJSKI REHABILITATOR ILI LOGOPED – 1 izvršitelj/ica na određeno puno  radno vrijeme
  3. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica  na  određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
  4. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica  na određeno nepuno  radno vrijeme (20 sati tjedno)
Više...

MJESEC ZDRAVLJA

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU – REFERENT ZA KNIGOVODSTVO PRORAČUNSKIH IZDATAKA

Oglas – link

Oglas – link

Više...

46 AKCIJA” SOLIDARNOST NA DJELU 2018″ -” NE DVOJI ! ZA DRUGOG IZDVOJI

Hrvatski Crveni križ i ove godine provodi tradicionalnu humanitarnu akciju „Solidarnost na djelu 2018“ čiji je ovogodišnji slogan „Ne dvoji! Za drugog izdvoji“ Akcija se u cijeloj Hrvatskoj provodi sutra, četvrtak (11.10.2018.g.).

Više...