JAVNO SAVJETOVANJE O KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA U OSTALIM GRADOVIMA I OPĆINAMA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 011-01/19-01/0005
URBROJ:
Matulji, 18.01.2019.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji, je dana 15. siječnja 2019. godine, utvrdio konačan Nacrt Prijedloga Odluke o kriterijima za sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama u ostalim gradovima i općinama Primorsko-goranske županije te obrtima za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrtima sa registriranom djelatnošću dadilje na području Primorsko-goranske županije.

Više...

PUST 2019.

Više...

ANTONJA ZVONEĆA

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MATULJI ZA 2019. GOD.

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 011-01/19-01/0004
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 16.01.2019

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji, je dana 15. siječnja 2019. godine, utvrdio konačan Nacrt Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Matulji za 2019. god.

Više...

JAVNA SAVJETOVANJE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMP ODREDIŠTU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 011-01/19-01/0003
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0002
Matulji, 16.01.2019

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji, je dana 15. siječnja 2019. godine, utvrdio konačan Nacrt Prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp odredištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 011-01/18-01/0012
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 16.01.2019

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji, je dana 15. siječnja 2019. godine, utvrdio konačan Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu.

Više...

REZULTATI TESTIRANJA PROVEDENOG DANA 15.01.2019.

Rezultate testiranja pogledajte OVDJE.

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 100-01/18-01/0022
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 07.01.2019.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za proračun i financije, na radno mjesto referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PO RASPISANOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Provjera znanja i sposobnosti kandidata po raspisanom natječaju za prijam u službu višeg stručnog suradnika za proračun i financije – LINK.

Više...

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PO RASPISANOM OGLASU ZA PRIJAM U SLUŽBU KOORDINATORA

Provjera znanja i sposobnosti kandidata po raspisanom oglasu za prijam u službu koordinatora – LINK

Više...