NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

LOKALNI IZBORI 2017.

U svezi provedbe lokalnih izbora koji će se održati dana 21. svibnja 2017. godine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji dežura u zgradi Općinske uprave Općine Matulji na adresi Matulji, Trg Maršala Tita 11.
dana 21. travnja 2017. od 12:00 do 16:00 h ,
dana 22. i 23. travnja 2017. od 10:00 do 14:00 h
i dana 24. travnja 2017. od 12:00 do 17:00 h

Općinsko izborno povjerenstvo će putem web stranice Općine Matulji obavijestiti o vremenu dežurstva za ostale dane.

UREDOVNO VRIJEME

Sukladno obvezatnoj uputi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske KLASA:013-06/17-01/08 URBROJ:507-02/02-17-7 od 20. travnja 2017.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Matulji dežura u zgradi Općine Matulji, Matulji, Maršala Tita 11. u sljedećem rasporedu:

Više...

SRETAN USKRS

uskrs_matulji_2017

Više...

JAVNA OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018. GODINU

obavijest_matuljiObjavu možete preuzeti na ovom linku

Više...

USKRŠNJI PROGRAM

uskrsnji program 2017

U četvrtak 13.04.2017. godine u 16,30 sati u holu Općine Matulji održati će se otvorenje izložbe slika Likovne udruge Matulji pod nazivom „Masline“, dok će se u petak, 14.04.2017. godine od 11 – 13 sati na trgu ispred Općine Matulji održati preduskršnje druženje građana uz prigodnu marendu, frigane ribe i glazbeni program.

Više...

PRVI KORACI U 3D PRINTANJU U FOLIOTU

obavijest_matuljiUdruga Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji provodi niz radionica za djecu i mlade kao što su kreativne, plesne, filmske, dramske, jezične radionice u kojima djeca i mladi razvijaju svoje kreativne potencijale. Svjesna važnosti razvijanja tih potencijala i u STEM području, Udruga je postala dio STEM revolucije što je njezin početak u organizaciji radionica iz toga područja.

Više...

Svjetski dan zdravlja – Besplatna kulinarska radionica u Foliotu

obavijest_matuljiSvjetski dan zdravlja (World Heath Day) obilježava se svake godine 7. travnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a počeo se slaviti od 1950. godine. Dan zdravlja obilježava se kako bi se dodatno skrenula pozornost na razna pitanja o zdravlju čovjeka, što naravno ne bi trebalo biti predmetom interesa samo jednog dana u godini.

Više...

ODLUKA O NEODOBRAVANJU SPALJIVANJA STAVLJA SE IZVAN SNAGE

obavijest_matuljiOdluku možete preuzeti na ovom linku

Više...

OBAVIJEST O PROMJENI STAJALIŠTA JELAČIĆEV TRG (FONTANA) NA NOVU LOKACIJU ZA LINIJE 18, 18B, 22, 23 I 30.

obavijest_matuljiOd strane KD Autotrolej d.o.o. Rijeka zaprimljena je obavijest da od subote, 1.4.2017. godine, autobusno stajalište Jelačićev trg na kojem staju grupe linije 18, 18B, 22, 23, 30  izmješta se na novu lokaciju cca. 100 m prije postojeće (Fiumara).

Novo stajalište je označeno stajališnom oznakom.

OPĆINA MATULJI

Više...

Planinarski pohod odgađa se za 02.04.2017.

obavijest_matuljiPlaninarski pohod “100 ženskeh na Planik” odgađa se za 02.04.2017.

Općina Matulji i PD Lisina

Više...