20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 30.03.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

  1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji za 2022. godinu

Izvjestitelji; Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Zamjenik zapovjednika JVP Opatija Zoran Laslavić,

  1. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Matulji za 2023. godinu

Izvjestitelji; Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Zamjenik zapovjednika JVP Opatija Zoran Laslavić

  1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Izvjestiteli; Općinski načelnik Vedran Kinkela.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 29. 03.2023.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal za sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić