ISPRAVAK – JAVNI NATJEČAJ OBJAVLJEN DANA 28.03.202

Dana 28.03.2024. objavljen je JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU, ZAKUP, OSNIVANJE SLUŽNOSTI PRAVA PUTA I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA.

Ispravlja se omaškom krivo navedena nekretnina u predmetnom natječaju na način da u točki 5.) natječaja umjesto „k.č. 1804/4“ ima stajati „k.č. 1804/1“, dok ostale odredbe Natječaja ostaju nepromijenjene.

OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik
Vedran Kinkela, mag. iur.