Projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Rukavac i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Rukavac na adresi Rukavac 89a, 51211 Matulji

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Rukavac i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Rukavac na adresi Rukavac 89a, 51211 Matulji

Ukupna vrijednost projekta: 1.112.696,88  kn

Bespovratna EU sredstva:  324.349,47 kn

Cilj projekta: Provedbom mjera energetske učinkovitosti ostvariti uštede u godišnjoj potrošnji energije u objektu od Qh,nd  36.131,13 kWh/a odnosno 77,80% u odnosu na početno stanje prije obnove te smanjenje emisije CO2 od 54,00%
Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na objektu: toplinska izolacija vanjskih zidova i ravnog krova
Trajanje projekta: 5.2019. – 5.2021.
Energetski razred: prije obnove C, nakon obnove A+
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ (Ref. oznaka KK.04.2.1.04)
Program iz kojeg se projekt financira: u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Matulji.
www.strukturnifondovi.hr