PRIOPĆENJE O UVJETIMA I NAČINU PRIJEMA STRANAKA

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik donio dana 15.studenoga 2021. odluku kojom uređuje način kontrole ispunjavanja uvjeta određenim Odlukom stožera civilne zaštite RH u prostorijama Općine Matulji koje se odnose na dužnosnike Općine Matulji, službenike i namještenike Općine Matulji, stranke i druge osobe koje dolaze u prostorije Općine Matulji.
Tako se od 16.studenoga 2021.godine stranke primaju isključivo u vrijeme određeno aktima Općine za primanje stranaka i to:

  • Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 9.00 do 11.00 sati
  • Utorak od 12.30.- 16.30 sati

Svaka stranka dužna je prije ulaska predočiti djelatniku Općine ili drugoj ovlaštenoj osobi važeću EU Covid potvrdu, potvrdu liječnika o preboljenju bolesti covid 19 ili potvrdu o testiranju te osobnu iskaznicu.
Nakon predočenja dokumenata, za koje se utvrdi da su pravovaljani, strankama će se omogućiti ulazak u zgradu Općine.
Navedeno se ne odnosi na stranke koje isključivo predaju pismena i nemaju potrebu za posjet nadležnom službeniku ili dužnosniku.
Pozivamo stranke da što je više moguće komuniciraju sa službenicima Općine putem elektroničke pošte ili telefonom.
Stranke mogu kontakt sa službenicima Općine ostvariti putem:

  1. e-maila : opcina.matulji@matulji.hr
  2. Telefona: 051 274-114 – centrala ili
  3. Ostalih telefonskih brojeva i e-mail adresa službenika i dužnosnika objavljenih na web stranici Općine Matulji http://matulji.hr/pocetna/opcinska-uprava-kontakti/

Pozivamo sve stanovnike da se i nadalje odgovorno pridržavaju donesenih mjera i preporuka Stožere civilne zaštite Republike Hrvatske. Također pozivamo sve da i nadalje prate upute epidemioloških službi i Stožera civilne zaštite RH i Primorsko-goranske županije, a s ciljem što manjih posljedica za zdravlje.
Još jednom apeliramo da se svi stanovnici što manje zadržavaju u prostorima gdje boravi više osoba, da  izbjegavaju javna te privatna okupljanja
 
O eventualnim novim mjerama ili prekidu do sada donesenih mjera i preporuka javnost će biti pravovremeno izviještena putem web stranica Općine Matulji te facebook stranice Općine Matulji.