Projekt Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Jušići i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Jušići na adresi Jušići 127, Jurdani

Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić, područna škola Jušići i Dječjeg vrtića Matulji, objekt Jušići na adresi Jušići 127, Jurdani 

Ukupna vrijednost projekta: 1.014.117,51 kn

Bespovratna EU sredstva –  258.481,17 kn

 
Cilj projekta: Provedbom mjera energetske učinkovitosti te uvođenjem obnovljivih izvora energije ostvariti uštede u godišnjoj potrošnji energije u objektu od Qh,nd  60.585,25 kWh/a odnosno 77,66% u odnosu na početno stanje prije obnove te smanjenje emisije CO2 od 77,68%
Mjere energetske učinkovitosti koje se provode na objektu: toplinska izolacija vanjskih zidova, međukatnih konstrukcija prema tavanu, krovova i međukatnih konstrukcija iznad ventiliranog prostora, zamjena stolarije, ugradnja solarnog sustava za grijanje potrošne tople vode
Trajanje projekta: 9.2018. – 9.2020.
Energetski razred: prije obnove C, nakon obnove A+
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ (Ref. oznaka KK.04.2.1.04)
Program iz kojeg se projekt financira: u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Matulji.
 
www.strukturnifondovi.hr