32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21, 23/21 i 36/23)

S a z i v a m

32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 15.05.2024 godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu
 2. Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak

  1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

   Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

  1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

   Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić
  1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu

  Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Matulji za 2024. godinu

  Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračuni financije Andrea Brumnjak

  1. Prijedlog Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

  Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

  1. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

  Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić

  1. Prijedlog izmjene Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2024. godinu

  Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak,

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Kućeli, Rukavac, Mune i Žejane

  Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović,

  1. Prijedlog zaključka kojim se Šmogor Miri daje odobrenje za postavu štanda za prodaju gljiva na dijelu k.č. 612 i dijelu k.č. 1500 k.o Šapjane

  Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović,

  1. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine

  Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

  1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024. godine

  Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

  1. Prijedlog izmjena uređenja javnog prijevoza u Općini Matulji

  Izvjestitelj: Nevio Klarić, vijećnik MOST-a

  Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 14.05.2024. godine.

  Napomena: materijal uz točku 13. dnevnog reda biti će dostavljen naknadno.

  Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

  Kompletne materijale preuzmite OVDJE.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

  Predsjednica Općinskog vijeća
  Iva Letina