40. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/0005
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002

U Matuljima 19.veljače 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

S a z i v a m

40. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 02. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

  1. Odluka o donošenju IV Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Matulji

Izvjestitelj: Predstavnik izrađivača, Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje

Smiljana Veselinović

  1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

  1. Izmjene i dopune poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

  1. Odluka o produženju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

Vezano uz predloženu točku 1. Dnevnog reda još uvijek nisu zaprimljene sve potrebne suglasnosti koje očekujemo zaprimiti do datuma održavanja sjednice.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 01.ožujka 2021.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijele možete preuzeti OVDJE.

Materijale uz točku 1. dnevnog reda 40. sjednice vijeća preuzmite OVDJE.

Odluke s 40. sjednice općinskog vijeća preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec. v.r