24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21)

S a z i v a m

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 28.09.2023. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš,

  1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Smiljana Veselinović,

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš,

  1. Prijedlog Odluke izmjene Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš,

  1. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Irena Gauš,

  1. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. 429/4 k.o. Bregi

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja  Vladan Mekterović, 

  1. Donošenje Odluke o prodaji dijela nekretnine k.č. 2257/3 k.o. Matulji

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja  Vladan Mekterović, 

  1. Donošenje Odluke o ustupanju zemljišta k.č. 1220/9 k.o. Puži HRVI bez naknade

Izvjestitelj: Predsjednik odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko prava pitanja  Vladan Mekterović, 

Napomena: O prijedlogu akata iz točke 1. i 2. dnevnog reda u tijeku je javno savjetovanje, te će se izvješće o provedenom javnom savjetovanju dostaviti naknadno.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 27.09.2023. godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Kompletan materijal za sjednicu vijeća preuzmite OVDJE.

Odgovore na vijećnička pitanja preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić