PODNESENA PROJEKTNA PRIJAVA NA JAVNI POZIV ”ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE”

Općina Matulji podnijela je projektnu prijavu na javni poziv pod nazivom ”Zaželi – prevencija institucionalizacije” ukupne vrijednosti 540.000,00 eura kojom želimo osigurati dodatna sredstva za pružanje usluge pomoći u kući većem broju potrebitih korisnika. U slučaju prihvaćanja projektne prijave i odobrenju financijskih sredstava, Općina Matulji bi zajedno sa partnerima na projektu, Gradom Opatijom i Gradskim društvima Crveni križ Opatija i Krk, započela sa provedbom projekta početkom 2024. te bi pružanje usluge trajalo 30 mjeseci. Sredstva za sufinanciranje provedbe projekata osigurana su putem Europskog socijalnog fonda plus s intenzitetom potpore bespovratnih sredstava od 100%.