24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/19-01/0005
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 29.04.2019

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18)

S a z i v a m

 sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 09. svibnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

  1. a) Cjelovita Analiza poslovanja Dječjeg vrtića Matulji

          b) Očitovanje Općine Matulji na „Cjelovitu Analizu poslovanja Dječjeg vrtića Matulji“
Izvjestitelji: Zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj i Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji Goran Šajina
 

  1. Donošenje Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

Izvjestiteljica: Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji Goran Šajina i Zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj
 

  1. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima

Izvjestitelji: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić
 

  1. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji,

Izvjestiteljica: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Biserka Gadžo
 

  1. Donošenje zaključka o uvrštavanju projekta „Unutrašnje uređenje zgrade Općine Matulji“ u 1. izmjene i dopune proračuna Općine Matulji za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
 

  1. Donošenje zaključka o uvrštavanju projekta „Otkup zemljišta u vlasništvu fizičkih osoba u poduzetničkoj zoni Miklavija“ u 1. izmjene i dopune proračuna Općine Matulji za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
 
Napomena:
U vezi diskusije uz točku 12. Dnevnog reda 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji u privitku se dostavlja dokumentacija vezana za gradnju „Čvora Trinajstići“.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na telefon: 051/ 274 114.
 
Kompletan materijal za Vijeće preuzmite OVDJE.
 

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec., v.r.