NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U K.O. RUKAVAC GORNJI ( K.Č. 1784 K.O. RUKAVAC GORNJI) , K.O. MUNE ( K.Č. 6131/11 K.O. MUNE) I ZAKUP U K.O. MATULJI ( K.Č. 2128/1 K.O. MATULJI)

Natječaj preuzmite OVDJE.