OBAVIJEST

Obavještavaju se građani Općine Matulji da je Općina Matulji od 1. siječnja 2019. godine preuzela od Hrvatskih voda poslove iz članka 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17).
Temeljem navedenog Općina Matulji je preuzela obvezu dostave rješenja o obračunu naknade za uređenje voda obveznicima plaćanja naknade i poslove naplate naknade za uređenje voda zajedničkom uplatnicom s komunalnom naknadom.
Ističemo da Vam dostavom rješenja o obračunu naknade za uređenje voda nije utvrđena nova obveza plaćanja naknade za uređenje voda i da se ne radi o novom terećenju, tako da ovaj postupak neće povećati troškove Vašeg kućanstva odnosno poslovne djelatnosti.
 Naknadu za uređenje voda plaćali ste i do sada, ali izravno Hrvatskim vodama zasebnim uplatnicama.
Od 1. siječnja 2019. naknadu za uređenje voda ćete plaćati na zajedničkoj uplatnici kojom plaćate komunalnu naknadu, a koju dobivate od Općine Matulji.
 
 
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL