Općinsko vijeće

NOVI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji:

Darjan Buković

Potpredsjednici Općinskog vijeća Općine Matulji:

1. Željko Grbac

2. Vedran Grgurić

Ostali članovi Općinskog vijeća:

1. Gordana Galešić

2. Ivana Bratović

3. Dean Frlan

4. Slobodan Juračić

5. Hari Jurdana

6. Sandro Ladavac

7. Ivan Lipovac

8. Irena Lovrić

9. Tatjana Margan

10. Sandro Pecman

11. Mladen Prenc

12. Dominik Rubeša

13. Bojan Šustar

14. Ivana Vasilić Polić

 

Kontakti vijećnika Općine Matulji

 

Izvješće političke stranke 2020.

 

Odluka o rasporedu političke stranke

 

Odluka o rasporedu sredstava političke stranke 2021.