ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU AUTOBUSNIH KARATA ZA PERIOD OD 1.1. DO 30.06.2018

Zaključak o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika osnovnih škola

Zaključak o sufinanciranju autobusnog prijevoza redovnim studentima

Zaključak o sufinanciranju autobusnog prijevoza učenika srednjih škola