PRORAČUN 2018.

Proračun u malom 2018.g.
Obrazloženje Proračuna 2018-2020 s programima
Proračun za 2018. i proj.2019-2020.
Odluka o izvršavanju Proračuna 2018
1. izmjena i dopuna Proračuna 2018.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2018.
Obrazloženje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna 2018.
2. izmjene proračuna općine Matulji 2018
Financijska izvješća za 2018.g
Konsolidirano izvješće za 2018.g.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.
Izvršenje programa i proračunskih korisnika 2018.
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa održavanja 2018.
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa gradnje 2018.
Odluka o raspodjeli rezultata za 2018.