POTPISAN UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Općinski načelnik Mario Ćiković potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Općini Matulji za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Matulji, objekt Veli Brgud i Osnovne škole Drago Gervais Brešca, područni odjel Veli Brgud  na adresi Veli Brgud 6, Jurdani“.
Riječ je o ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrade područnog vrtića i škole u Velom Brgudu sklopljenom s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve na temelju uspješne prijave Općine Matulji u sklopu Poziva 4c1.3. za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Ukupno je odobreno 435.202,90 kn bespovratnih EU sredstava, odnosno 35,12% potrebnih sredstava za provedbu projekta ukupne vrijednosti 1.239.345,36 kuna. Cilj projekta je provedbom planiranih mjera ostvariti uštede u godišnjoj potrošnji energije za čak 77,94%, osigurati veću kvalitetu boravka i rada u ustanovi i podignuti energetski razred objekta sa sadašnjeg D na energetski razred B.
Napomena: Sadržaj ove objave za medije isključiva je odgovornost Općine Matulji.
OPĆINA MATULJI
Voditelj projekta: mr.sc. Astra Gašparini, dipl.oec.
Kontakt telefon: +385 51 401 471
Kontakt e-mail: astra.gasparini@matulji.hr