JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana   13.6.2018.

J A V N I    N A T J E Č A J
ZA  DAVANJE U ZAKUP
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

 

  1. PREDMET ZAKUPA:
  2. a) poslovni prostor u suterenu zgrade u Matuljima, Maršala Tita 1,

površine  63,97 m2

Namjena:  ostale uslužne djelatnosti (NKD-S)

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi   1.343,37 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

  1. b) poslovni prostor u Društvenom domu Rupa, Rupa 43, površine 115 m2.

Namjena: prijevoz i skladištenje (NKD-H)

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1.207,50  kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup na rok od 5 godina.

Kompletan natječaj pogledajte na ovom linku.