14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0007
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0007
Matulji, 15.06.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI  RED:

 1. Sigurnosna situacija na području Općine Matulji za 2017. godinu sa osvrtom na 2018. godinu

Izvjestitelj: načelnik PP Opatija Tomislav Milković
 

 1. Donošenje Zaključka o načinu sufinanciranja EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Liburnijske rivijere“

Izvjestitelji: direktor Liburnijskih voda d.o.o. Ervino Mrak i rukovoditelj razvoja i investicija Miodrag Šarac
 

 1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku da na sjednici skupštine Društva Liburnijskih voda d.o.o. Ičići izglasa Odluku o izmjeni Društvenog ugovora Liburnijskih voda d.o.o. Ičići

Izvjestitelj: direktor Liburnijskih voda d.o.o. Ervino Mrak
 

 1. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Viša stručna suradnica za prostorno uređenje Smiljana Veselinović
 

 1. Donošenje Zaključka o prodaji z.č. 151/3 k.o. Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
 

 1. Davanje odobrenja za postavljanje kioska na z.č. 149 k.o. Mune

Izvjestiteljica: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. a) Donošenje Zaključka Povjerenstva za nastavak projekta razvoja Radne zone 12 Miklavja
 2. b) Donošenje Odluke o nastavku rada i izmjeni djelokruga rada Radnog povjerenstva za
  nastavak razvoja projekta Radne zone 12-Miklavja

Izvjestitelj: predsjednik Radnog povjerenstva Darjan Buković
 
 
NAPOMENA: Načelnik PP Opatija Tomislav Milković podnijet će usmeno izvješće vezano uz točku 1. predloženog dnevnog reda. Materijali uz točku 2. predloženog dnevnog reda dostavljeni su vam u materijalima 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji održane 24. svibnja 2018.
 Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Komnpletne materijale za sjednicu preuzmite ovdje.
 
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.