16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/12

URBROJ: 2156-04-01-14-3

Matulji, 21.11.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09,38/09, 8/13 i 29/14) i članka 62. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije„ broj: 38/09, 16/13, 08/14 i 22/14- pročišćeni tekst), a u svezi zahtjeva zaprimljenog dana 21.11.2014. grupe vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji za odgodom 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

 S  a  z  i  v  a  m

 16. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, za dan 26.11.2014. god. (s r i j e d a) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

1. Razmatranje i donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Matulji za 2014. i Projekcije za 2015./2016.

I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013.

I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

3. Razmatranje i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

I z v j e s t i t e lj: općinski načelnik Mario Ćiković

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

I z v j e s t i t e lj: voditelj Odsjeka za komunalni sustavJedinstvenog upravnog odjela Ronald Puharić

5. Razmatranje i donošenje  Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji

I z v j e s t i t e lj: predsjednik Općinskog Vijeća Slobodan Juračić

6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Frančići i Mihotići

I z v j e s t i t e lj: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo

Ukoliko  je netko od vijećnika Općinskog vijeća  spriječen  prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj  dolazak opravdate  tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

zip Materijale za 16. Sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti na ovom linku!

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Tedi Babić, dipl.ing.el.